Kontaktformular - Myndighed Social

  • Aktuelle Start
  • Modtager
  • Emne
  • Afslut
Kontaktoplysninger

På de følgende sider kan du skrive din henvendelse til Myndighed Social.

Såfremt din henvendelse drejer sig om ansøgning om merudgifter, beder vi dig i stedet gå til www.borger.dk

Venlig hilsen
Holstebro Kommune - Myndighed Social

 

Du er logget ind som
[webform_submission:values:navn][webform_submission:values:firmanavn]
[webform_submission:values:e_mail_]
[webform_submission:values:telefon]
Log på
Samtykke


Holstebro Kommune registrerer dine oplysninger og kan videregive disse til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Du har ret til at kende de oplysninger, kommunen har registreret om dig lige som du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Du kan kontakte Holstebro Kommunes databeskyttelsesrådgiver om de rettigheder, du har i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På www.holstebro.dk/databeskyttelse kan du læse mere og finde kontaktoplysninger.