Tilmelding til modersmålsundervisning

  • Aktuelle Tilmelding
  • Komplet
Kontaktoplysninger
Oplysninger om barnet
Modersmålsundervisning
Samtykke


Holstebro Kommune registrerer dine oplysninger og kan videregive disse til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Du har ret til at kende de oplysninger, kommunen har registreret om dig lige som du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Du kan kontakte Holstebro Kommunes databeskyttelsesrådgiveren om de rettigheder, du har i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På www.holstebro.dk/databeskyttelse kan du læse mere og finde kontaktoplysninger.